https://elecvic.com/ és una pàgina web de comerç electrònic (d’ara endavant, “la Botiga Online”) propietat d’Electrotècnia Vic S.L.E. El seu CIF és: B-08607624. El seu domicili social és a: C/Camí de la Tolosa, 21 (VIC).El Client és la persona física o jurídica que contracta els productes o serveis comercialitzats des de la Botiga Online.

1. La Botiga Online

https://elecvic.com/ es ofereix el servei d’assessorament tècnic.

2. Informació i dades

La zona de venda de https://elecvic.com/ és global.

https://elecvic.com/ es reserva el dret de modificar els continguts, producte o serveis comercialitzats des de la pàgina web, així com les ofertes comercials presentades en qualsevol moment.

https://elecvic.com/ fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda al website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d’https://elecvic.com/, es procediria immediatament a corregir-lo. Si hi ha un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, https://elecvic.com/ li comunicarà al Client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Els continguts de la pàgina web https://elecvic.com/ podrien, de vegades, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

3. Procediment de compra

Per realitzar una compra, el Client ha de seleccionar els productes que vulgui comprar i afegir-los a la cistella de compra fent clic al botó “Comprar”. Un cop hagueu afegit els productes que vulgueu comprar a la cistella, heu de fer clic al botó “Passar per caixa”.

Per processar la comanda haurà de facilitar les dades que se li sol·licitin, llevat que disposi de registre com a client, i optar pel mètode de pagament que prefereixi. Un cop facilitada la informació sol·licitada i acceptada la comanda pel Client, la compra s’ha fet. ATENCIÓ: El preu expressat no inclou les despeses d’enviament que es puguin generar ja que les tarifes varien en funció de la destinació i el pes de la comanda final.

4. Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la pàgina web d’https://elecvic.com/, inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que hagin de ser lliurades dins del territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA. Les compres que s’hagin de lliurar en territoris d’Estats no membres de la Unió Europea, les Canàries, Ceuta o Melilla estaran exempts de l’IVA.

5. Forma de pagament

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que faci mitjançant paypal o transferència. En determinats casos i per prevenir possibles fraus https://elecvic.com/ es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta en cas que no s’acrediti fefaentment la identitat del comprador.

6. Enviament dels productes

La Botiga Online ofereix sessions de’assessormanet online. Un cop s’adquireix el producte, Elecvic pactarà amb el comprador el dia i hora de la sessió online.

7. Drets del Client i política de devolucions

https://elecvic.com/ no garanteix als seus Clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s’ofereixen des de la pàgina web, excepte la dels productes en què expressament se citi una determinada garantia o disponibilitat.

https://elecvic.com/ garanteix als seus clients la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per enviar-la.

Si un producte diferent del sol·licitat pel Client fos lliurat per error d’https://elecvic.com/, aquest serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al Client. Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d’articles de la nostra botiga, podeu contactar amb el departament d’Atenció al client via correu electrònic: info@elecvic.com o per telèfon 938 89 10 46

8. Obligacions del Client

El Client de https://elecvic.com/ es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades als formularis de registre d’usuari o de realització de la comanda, ia mantenir-les actualitzades en tot moment.

El Client accepta les presents condicions generals recollides al present contracte.

https://elecvic.com/ , facilitarà al Client un identificador i una contrasenya (segons el cas, elegits pel Client). El Client es compromet a guardar de manera confidencial i amb la màxima diligència les claus d’accés personal.

9. Seguretat i confidencialitat

https://elecvic.com/ garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les transaccions. Totes les operacions bancàries es fan a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades.

Totes les dades personals facilitades pel Client a https://elecvic.com/ seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Electrotècnia Vic S.L.E. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Client, en tot moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades personals comunicant-ho per correu electrònic a info@elecvic.com o C/Camí de la Tolosa, 21 (VIC).

10. Disponibilitat

https://elecvic.com/ no garanteix la disponibilitat contínua i permanent del servei de botiga en línia. Queda exonerada d’aquesta manera de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de la botiga en línia. En aquests casos, elecvic.com farà els millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. https://elecvic.com/ no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització del servei de botiga en línia.

11. Horaris

https://elecvic.com/ es poden fer compres durant les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, tot l’any.

12. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb https://elecvic.com/ se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació espanyola a la seva llei de consumidors i usuaris.

13. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals en tot allò altres, considerant aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa.

Skip to content