Quadres Elèctrics

Elecvic realitza segons requeriments de cada client l’estudi, disseny i valoració prèvia una vegada acceptat el mateix, el muntatge, certificació, entrega i posta en marxa del quadre sempre complint amb les normatives RBT2002 i UNE-EN6439-1. Sense límit de potència ja que som un taller amb eines per la manipulació de platines de coure propi.

Skip to content