Hospital Campdevànol

Instal.lació de quadres elèctrics nous, instal.lacions de BT de reforma de l´edifici existent i ampliació nova, incloent quirofans,habitacions,despatxos…. També infraestructura de veu i dades.

Centre logístic Balenyà

Instal.lació eléctrica BT, infraestructura VDI de Veu i dades, gestió i control edifici Intel.ligent amb sistema BMS Schneider, dels edificis de la ciutat logísitica incloent Edifici Secs-Edifici Frescos-Edifici Online-Edifici nau inversa. Superficie total 78000 m2. Potència 4000 kW.

Hipermercat Esclat

Control integral del sistema de il·luminació i climatització. Primer edifici amb classificació energètica classe A.

Apartaments Guiana

Ens referim a uns apartaments al bell mig de Ponferrada. Una ciutat molt turística i amb gran diversitat de gent. Disposa d’un total de 16 apartaments sense personal a recepció.

Vall de Núria

Instal.lacions elèctriques del complex apart-hotel a la Vall de Núria.Incloent control i gestió de clima amb sistema geotèrmia de Geotics (Nibe), quadres elèctrics nous, instal.lacions de BT d´il.luminació,endolls,climatització…

Empresa càrnica Baucells

L’empresa càrnica Grup Baucells Alimentació es disposa a realitzar ampliacions en les seves instal·lacions. Constarà d’un transport de palets el qual finalitza en una nova planta amb càmeres d’ultra congelació amb temperatures de treball extremes de fins a -80ºC, un sistema pioner en tot l’estat.

Gestió remota nau industrial

Instal.lació eléctrica de 1600 A a una planta industrial de reciclatge amb interruptors motoritzats tipus MTZ Schneider 1600 A perquè pugui tenir la gestió i control remota de la conmutació, control del grup electrògen, preparat per conectar a smartpanel o supervisor global. Interruptors amb ajustos electrònics micrològic ajustable per app via bluetooth.

Oficines JCM Technologies

L’edifici sobre el qual hem realitzat el control consta de tres plantes: soterrani, on hi ha un magatzem i zona de producció i planta baixa i primera que formen una zona diàfana.
El fet d’haver-hi tanta diversitat de feines, vam haver d’adaptar cada espai a una flexibilitat d’aspectes com la intensitat de llum, la temperatura o la presència de persones.

Control aforament

Se’ns demana controlar l’aforament dins d‘una botiga d’una manera no invasiva per complir les mesures COVID-19.

Accusine PCS+

El client ens planteja que pateix repetides incidències en el subministrament elèctric de la seva instal·lació.
Continuïtat de servei anòmala amb tot el que això li representa de pèrdues de temps i costos.
Es troba d’igual manera salts intempestius de les proteccions diferencials sense causes aparents de defecte i sense cap relació horària o càrregues.

Oficines Moventia Sant Cugat

Estem parlant d’un edifici de 5 plantes amb 800 metres quadrats per planta. Totes elles amb diferent tipologia d’espais on ens haurem d’adaptar a les necessitats requerides.
Un factor important a tenir en compte és la presència de vidre en tot el perímetre de l’edifici i la combinació d’això amb els diferents sistemes de clima, il·luminació i cortines.

Nestlé Waters

Una planta embotelladora d´aigues ens va encarregar el projecte de poder controlar de manera eficient, segura i automatizada els consums elèctrics i d´aigua de la planta de producció. Tenien l´intuïció de que per errors humans hi havia linies de producció que tenien despeses innecessaries però no tenien manera de quantificar-ho ni certificar-ho.

Onnera Group

Regulació, gestió i control de l´il·luminació de la planta industrial, per estalvi energètic i flexibilitat davant els canvis d´organització industrial. El fet de canviar l´organització de linies de producció obligava a moure i reorganitzar la distribució física de lluminaries de sostre amb tot el que representava cada vegada amb temps i costos. Alhora amb l´entrada de llum natural es buscava regular l´il·luminació artificial de manera que sense perdre comfort i seguretat per els treballadors s´optimitzés el consum.

Depuradora d’aigues d’Osona

El Consell comarcal d´Osona, l´empresa mixta depuradores d´osona SL i l´agència Catalana de l´aigua sol·liciten l´execució del projecte d´una planta d´aprofitament energètic de biogàs. El gas que s´alliberava en el procés de tractament de fans es cremava en una torxa, sense reaprofitar-se.

Regulació de llum

Se’ns demana regular la llum interior d’una nau oberta per tres bandes depenent de la direcció i la quantitat de llum que entri en cada moment del dia.

Seminari de Vic

Instal·lació CCTV i VDI a tot l´edifici, amb cablejat de fibra òptica de rack a rack i cablejat de dades tipus UTP cat6 per càmeres IP.

Hospital General de Vic

Instal·lació elèctrica, vdi, control infermeria… en definitiva construcció d´una UCI puntera en el 2006 a nivell de serveis i instal·lacions.

Berna Tèxtil

Instal.lació eléctrica de Baixa tensió, busos de comunicación de processos, oficines i veu i dades. Es va fer l´instal.lació de Baixa tensió d´una planta industrial dedicada a l´àmbit del tèxtil.
Construcció d´una fàbrica tèxtil amb màquinaria moderna preparada per ser competitiva en uns moments on el sector tèxtil no passa precisament per el millor moment a Catalunya, però que empresa com Berna tèxtil s´especialitzen i i aconsegueixen trobar el seu nínxol de mercat.

Unió esportiva Vic

La Unió Esportiva Vic, ens va demanar ajuda per renovar el seu sistema de megafonia i àudio ambiental del seu estadi.
Ja tenien un sistema molt antic amb uns altaveus de trompetes que feien un so molt deficient que quasi no s’entenien els comentaris ni les retransmissions.
Amés se’ns va demanar que el sistema fos portàtil, ja que a vegades fan esdeveniments a fora del seu camp i es volen endur els equips.

Vivenda intel·ligent Sabadell

El repte principal d’aquest habitatge és aconseguir que els 400 metres quadrats repartits en 3 plantes i carregats de tecnologia no afectin al confort del dia a dia. Sempre buscant la màxima eficiència i integració entre els diferents sistemes.

Vivenda intel·ligent Tarragona

El client ens va demanar el control i supervisió total de la llar, d’una manera pràctica i fàcil.
Volia controlar tant de forma local com remota; llums, persianes, climatització per zones, piscines interior i exterior, sistema de reg, videoporter i accessos, alarma, circuit tancat de televisió i sistemes audiovisuals o multimèdia.

Hipermercat Esclat

Control integral del sistema de il·luminació i climatització. Primer edifici amb classificació energètica classe A.

Skip to content