Sobre el projecte

Estem parlant d’un edifici de 5 plantes amb 800 metres quadrats per planta. Totes elles amb diferent tipologia d’espais on ens haurem d’adaptar a les necessitats requerides. Havien de ser unes oficines en constant moviment de gent entrant i sortint, sense un lloc de treball fix. El personal necessitava estar pendent de la seva feina i no sentir-se afectat per la gestió i regulació de l’edifici en si. Un factor important a tenir en compte és la presència de vidre en tot el perímetre de l’edifici i la combinació d’això amb els diferents sistemes de clima, il·luminació i cortines.

La solució

Vam proposar la implementació del sistema amb protocols oberts com el KNX, DALI i Modbus. Aquest ens ha permès crear una gestió totalment automatitzada amb controls de posicionament solar amb càlcul d’ombres i presències a les sales, refresc dels ajustos de llums i clima establerts en desocupar les sales, regulació constant de llum, …

Tot gestionat de manera autònoma on l’usuari solament haurà d’accedir a la plataforma central en casos d’incidència.

El resultat

Un edifici fàcil d’utilitzar i confortable on ningú es planteja la complexitat de la gestió perquè és totalment automatitzada.

Skip to content