Sobre el projecte

Una planta embotelladora d´aigues ens va encarregar el projecte de poder controlar de manera eficient, segura i automatizada els consums elèctrics i d´aigua de la planta de producció. Tenien l´intuïció de que per errors humans hi havia linies de producció que tenien despeses innecessaries però no tenien manera de quantificar-ho ni certificar-ho.

La solució

Vam proposar la implementació del sistema de control de consums aprofitant el que ja tenien instal.lat a nivell d´analizadors a quadres… de manera que només integrant les lectures d´aquests comptadors parcials de les màquines poguessin monitoritzar i per tant controlar els consums elèctrics en kwh alhora que aplicar-hi el rati per botelles produides (dada que també recollien de manera manual).

El resultat

Això els va permetre evitar consums (com es va detectar només implementar el sistema) de màquines en stand-by el cap de setmana quan no era necessari, alhora que fer un exercici de control de producció amb els ratis establerts de consum mitja mensual… per botelles produides, millorant de manera notable el control de costos productius.

Skip to content