Instal·lacions elèctriques BT

Instal·lacions elèctriques BT

Naus Industrials

Instal·lació integral de naus industrials de nova construcció

Instal·lacions elèctriques BT

Maquinària

Alimentació i connexionat de maquinària i posta en marxa de qualsevol procés productiu.

Instal·lacions elèctriques BT

Manteniment

Instal·lacions elèctriques de manteniment i reparació.

Instal·lacions elèctriques BT

E-Streetlighting

E-Streetlighting (control i supervisió d'enllumenat públic)

Instal·lacions elèctriques BT

Sobretensions

Sistemes de protecció de sobretensions externes i internes.

Instal·lacions elèctriques BT

Estudis de qualitat

Estudis de qualitat de xarxes (Harmònics, reactiva,...), monitorització de l'energia, eficiència energètica, ... (estudis d'estalvi energètic) i aportació d'informes i solucions a mida.

Instal·lacions elèctriques BT

Sistemes d'alimentació

Sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI) i CPD's.
Skip to content