El sistema d’educació STEM, que és l’acrònim dels termes en anglès Science, Technology, Engineering and Mathematics, es refereix a un enfocament científic integrat segons el qual els quatre camps de la Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques formen un tot on els elements interactuen i s’afecten els uns als altres.

Skip to content