DALI és un estàndard internacional definit per la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC) en l’estàndard IEC 62386. És un protocol creat per controlar sistemes d’il·luminació (Digital Adressable Lighting Interface = Interfície Digital d’Il·luminació Direccional).

En els propers anys, un dels grans reptes del sector de la construcció en tots els països europeus serà complir els objectius que la Directiva d’Eficiència Energètica d’Edificis (2010/31 / EC) assenyalava per a la implantació en 2020 dels anomenats edificis de consum d’energia gairebé nul o NZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

Skip to content