QUÈ ÉS DALI?

DALI és un estàndard internacional definit per la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC) en l’estàndard IEC 62386. És un protocol creat per controlar sistemes d’il·luminació (Digital Adressable Lighting Interface = Interfície Digital d’Il·luminació Direccional). El protocol DALI defineix com han de funcionar entre si productes de diferents fabricants després de passar proves en un laboratori certificat (temps de resposta, resposta davant erros, reinicis, nivells de regulacions, grups, etc).

AVANTATGES DEL DALI

Un dels  principals avantatges de treballar amb protocol DALI és que permet planificar una instal·lació o sistema d’il·luminació d’una manera més conceptual amb la possibilitat de modificar fàcilment grups o escenes en l’últim moment sense tenir grans implicacions a nivell operatiu (cablejat) com passa amb altres tipus de sistemes. A més es tracta d’un sistema molt flexible per la possibilitat de canvi de grups amb una reducció de costos.

Per altra banda permet un control individual i un estalvi d’energia gràcies a que podem ajustar cada lluminària individualment a la lluminositat que necessitem. A això cal sumar-hi una reducció de costos de manteniment i reforma, perquè ens avisa dels erros del sistema. Un altre avantatge és que el podem integrar en altres sistemes més complexos com sistemes de control d’edificis BMS (KNX, TCP, BACnet…). Ens ofereix una fàcil instal·lació (dos cables sense polaritat) i cablejat en sèrie, en estrella o barreja d’ambdós. És un sistema robust a interferències i permet sistemes senzills i complexes.

EN QUINES APLICACIONS S’UTILITZA DALI?

Normalment DALI s’utilitza per a aplicacions d’il·luminació en interior d’oficines o habitatges. El més habitual són oficines ja que sol canviar-se més la distribució i DALI és molt senzill per canviar lluminàries a altres grups. Hi pot haver un BUS DALI per cada planta. Algunes vegades DALI pot emprar-se per enllumenat públic en localitats petites o per a habitatges integrat en un control domotitzat (KNX o similar). En il·luminació pública no és tan habitual ja que ens topem amb la limitació de 64 lluminàries, tot i que a l’ tractar-se d’un sistema molt estès podem planificar projectes amb DALI i diversos universos si cal, o integrat amb un altre sistema de gestió de la ciutat. També s’utilitza DALI en sistemes RGB senzills.

En un sistema DALI RGB no tenim la precisió en les transicions, ni canvis de color ni velocitat de resposta, però és perfectament vàlid per a coses senzilles, com canvis de colors fixos amb els seqüenciadors.

TIPUS DE DISPOSITIUS DALI

• Fonts i balasts DALI.

• Passarel·les DALI (DALI a PWM, KNX, DMX, sense fils…).

• Fonts per alimentar el BUS DALI.

• Polsadors per a control de grups, adreces, escenes, regulació.

• Sensors de lluminositat i/o presència que donen una sortida DALI per a un grup.

• Programadors DALI.

• Controladors de persianes DALI (l’altura i angle de la persiana es guarda com una escena).

• Reguladors TRIAC DALI o convertidors DALI a senyal PWM o 0-10V.

• Repetidor DALI que permet ampliar 300 metres el senyal DALI.

• Lluminàries DALI.

• Controladors màster DALI.

• Seqüenciadors que programem per generar unes seqüències fixes DALI que es repeteixen (per a control RGB).

• Contactors o relés per activar persianes, motors… Permet encendre o controlar la posició.

PROTOCOLS D’IL·LUMINACIÓ: DALI 2

La segona versió de DALI, o DALI 2, millora la primera fase incloent ara l’ estandardització dels dispositius de control: sensors de llum, polsadors, sensors d’ocupació. Un canvi addicional provocat per DALI 2 és l’augment de l’escala de les aplicacions DALI, com els estàndards de construcció domòtica. Fins ara, això ha resultat en una millor interoperabilitat entre dispositius compatibles amb DALI i ha augmentat la quantitat de dispositius compatibles amb versions anteriors.

Això ens aporta diversos beneficis importants:

•  DALI 2 millora la inter-operatibilitat.

• DALI 2 és compatible amb DALI.

• DALI 2 permet control remot, integració de sistemes de foc i d’il·luminació d’emergència.

• DALI 2 permet mantenir el flux lluminós dels LEDs segons envelleixen CLO (Constant Light Output).

• Permet reduir el consum en moments de pic de la demanda d’electricitat.

• DALI 2 incorpora nous comandaments i inclourà nous tipus de dispositius: dispositius d’entrada que proporcionen informació al sistema (lluminositat, temperatura…) i controladors d’aplicació que utilitzen aquesta informació per executar accions.

• Millors proves per als dispositius de control (drivers).

• Millor descripció del comportament dels dispositius de control.

• Compatibilitat per disseny amb DALI 1. Els dispositius de control que utilitzin comandaments de DALI 2 hauran de comprovar la versió del driver per assegurar el correcte funcionament.

• Permet utilitzar un o diversos màster (multi-màster).

PROTOCOL DMX

DMX (Digital Multiplex) és un protocol utilitzat principalment per al control d’il·luminació en escenaris; per a il·luminació arquitectònica és molt comú utilitzar-lo en façanes multimèdia. Aquest protocol utilitza canals per a la transmissió d’ordres als equips mitjançant cables de 3 o 5 pins, a una velocitat de transmissió de dades superior als 250 Kb/s. DMX està limitat a 512 canals per univers. Cada canal DMX controla un paràmetre o efecte específic. Hi ha consoles professionals que suporten fins a 8 universos amb l’opció d’ampliar-los utilitzant la tecnologia EtherDMX.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This field is required.

This field is required.

Skip to content