Actualment disponible en versions de 2MP, 5MP i 8MP, aquesta nova càmera TIOC (3 a 1), pionera en la indústria, ofereix a tot color, dissuasió activa i Intel·ligència Artificial (IA), una innovadora solució intel·ligent tot en un. Amb taxa de falses alarmes inferiors al 2%, una funció de cerca millorada i codificació IA incorporada que ofereix una reducció de l’90% en l’espai del disc, aquesta nova addició a la gamma de Dahua pot ajudar a millor l’eficiència i el cost de funcionament de sistemes de CCTV.

DALI és un estàndard internacional definit per la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC) en l’estàndard IEC 62386. És un protocol creat per controlar sistemes d’il·luminació (Digital Adressable Lighting Interface = Interfície Digital d’Il·luminació Direccional).

En els propers anys, un dels grans reptes del sector de la construcció en tots els països europeus serà complir els objectius que la Directiva d’Eficiència Energètica d’Edificis (2010/31 / EC) assenyalava per a la implantació en 2020 dels anomenats edificis de consum d’energia gairebé nul o NZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

La finalitat d’aquest document és oferir recomanacions per evitar al màxim les infeccions per COVID-19 als espais de treball de les empreses, referint-nos a les instal·lacions de climatització i ventilació així com a les diferents superfícies en les que poden entrar en contacte els ocupants.

Skip to content